Dziesiątka Monet  
DZIESIĄTKA MONET

Znaczenie karty pozytywne: Szczęśliwa rodzina, odkrycie uniwersalizmu na wszystkich poziomach, osiągnięcie wewnętrznej harmoni, mądrość życiowa, dobrobyt, doskonałość, oświecenie, wewnętrzny spokój, poczucie jedności wszechświata. Dziesiątka monet, mówi o chęci zapuszczenia korzeni, czy to w znaczeniu założenia rodziny, kupna domu, zakupu czegoś co staje się dziedzictwem rodziny, czy też przestrzegania tradycji. Jednym słowem oznacza coś co dodaje stałości i ciągłości w życiu. Pragnienie stworzenia czegoś wiecznego jest bardzo silne.
Znaczenie karty negatywne:
Brak rodziny lub więzi rodzinnych, poczucie samotności, zagubienie, niemożność zrozumienia prawdy, niepełne życie, poszukiwanie sensu istnienia, nie zauważanie czegoś co jest tuż obok a czego szukamy przez całe życie, nieposzanowanie tradycji, brak zrozumienia. Zła wiadomość związana z kimś bliskim, straty finansowe. Ostrzeżenie przed jazdą samochodem wieczorową pora zwłaszca na skrzyżowaniach.

Karmiczne znaczenie jest przydatne dla osób, które chciałyby poznać swoje poprzednie wcielenie, karmę jak i warunki w jakich żyli i kim byli.
KARMICZNE ZNACZENIE KART W POŁOŻENIU PROSTYM:
Umiłowanie życia w każdej jego formie, równowaga w podejściu do spraw ducha i materii, poznanie bogactw świata wszystkimi zmysłami, dostrojenie się do rytmu natury, poszanowanie poglądów i potrzeb innych istot, wyzwolenie się z ograniczeń i fałszywych przekonań, wyrównywanie materialnych zobowiązań karmicznych. w połaczeniu z: KAPŁANKĄ - życie na łonie natury, MOCĄ - wykorzystywanie posiadanych zdolności do czynienia dobra innych, ŚWIATEM - wyzwolenie się z fałszywych blokad i ograniczeń.
KARMICZNE ZNACZENIE KART W POŁOŻENIU ODWRÓCONYM:
Pustka wewnętrzna, brak wrażliwosci na piękno świata i natury, przyczynianie się do skażenia środowiska, hańba, niesława, wywoływanie skandali i afer finansowych, nieumiejętnosć dostosowania się do życia w jakiej kolwiek wspólnocie, egoizm, zaciąganie materialnych zobowiązań karmicznych. w położeniu z: KAPŁANKĄ - zanieczyszczenie środowiska naturalnego, DIABŁEM - okrycie się hańbą na skutek własnych czynów, SŁOŃCEM - skrajny egocentryzm.

Zamknij okno